fredag den 22. februar 2013

Digitale læremidler - oplæg ved Thomas Illum Hansen

 Digitale læremidler -Introduktion

Til uddannelsesforum var jeg tilhører til et oplysende oplæg om digitale midler. Oplægsholderen var
Thomas Illum Hansen, der er leder af Center for Digitale læremidler.

Kort fortalt omhandler oplægget forskellige slags læremidler af digital art inddelt i typerne: repetive, stilladserende, formidlende og sidst men ikke mindst praksisstilladserende læringsmidler. Jeg vil i dette blogindlæg give en kort beskrivelse af tre af ovennævnte læringsmiddeltyper som jeg tænker tilbyder mulighed for variation og inddragelse af IT i skolens daglige undervisning.

Kort gennemgang af digitale læremidler
 

 1. Repetive læremidler
 Læremidler af repetiv art træner i hovedsagen rutine og faktaviden, det kan fx være at regne plusstykker. kendetegnende for repetive læremidler er:

 • Spørgsmål m.m. der kan besvares med rigtigt eller forkert. 
 • Læremidlerne kan anvendes i elevens eget individuelle tempo, hvilket muliggør, at den enkelte elev kan løse sine opgaver i sit eget tempo
 • Eleven får øjeblikkelig feedback alt efter om der er svaret rigtigt eller forkert, eksempelvis i form af en klapsalve
Det er oplagt at anvende denne læringsmiddelsform, når grundfærdigheder som læsning og matematik er på tapetet.2. Formidlende læremidler
 Læremidler af formidlende art kan karakteriseres som et læremiddel, hvor hovedformålet er at formidle et givet stof til eleverne. Kendetegnende for formidlende læremidler er:

 • Det skrevne sprog er stærkt repræsenteret
 • Rettet mod formidling som nævnt ovenfor
 • Skal give eleverne et videns fundament til nye faglige emner, eksempelvis i danskfaget med digte eller i faget historie om Septemberforliget som illustreret i nedenstående billede.

3. Stilladserende læremidler 
Læremidler af stilladserende art stilladserer og bygger videre på elevernes kundskaber og forhåndsviden inden for et givet fag og kan derfor bruges til at repetere det dine elever allerede har lært i tidligere forløb samt til at udvide den faglige horisont hos dine elever.
Kendetegnende for stilladserende læremidler er:
 • Eleverne konstruerer viden ud fra den viden de allerede har tilegnet sig
 • Eksisterende viden udbygges 
Se hele oplægget på dette link.

  1 kommentar:

  1. Det er nogle rigtige gode kategorier! Dem kan man have god gavn af i analyse af læremidler og apps.

   SvarSlet